Sala konferencyjna
10:0010:05
Wstęp dr hab. n. med. Radosław Mądry
5 min
10:0511:50
Leczenie raka jajnika w dobie inhibitorów PARP
105 min

10:05 - 10:20

I linia A prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz

10:20 - 10:35

I linia B dr hab. n. med. Lubomir Bodnar

10:35 - 10:50

Dyskusja

10:50 - 11:05

II linia A prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz

11:05 - 11:20

II linia B dr hab. n. med. Lubomir Bodnar

11:20 - 11:40

PARPi jako leczenie samodzielne i PARPi po PARPi dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska

11:40 - 11:50

Dyskusja i podsumowanie dr hab. n. med. Radosław Mądry
11:5012:15
Nowe opcje terapeutyczne w zaawansowanym raku endometrium dr n. med. Marek Jasiówka
25 min
12:1513:55
Opcje terapii raka trzonu macicy przy możliwości selekcji chorych dzięki ocenie podtypu genetycznego
100 min

12:15 - 12:20

Wstęp prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

12:20 - 12:40

Możliwości oceny profili molekularnych w raku trzonu macicy
 
dr hab. n. med. Artur Kowalik

12:40 - 13:00

Histopatologiczne surogaty profili molekularnych w raku trzonu macicy dr n. med. Paweł Kurzawa

13:00 - 13:20

Leczenie operacyjne przy możliwości diagnostyki molekularnej
 
prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz

13:20 - 13:40

Leczenie operacyjne przy możliwości diagnostyki molekularnej prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski

13:40 - 13:55

Dyskusja i podsumowanie prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
13:5514:00
Zakończenie konferencji dr hab. n. med. Radosław Mądry
5 min
Copyrights © 2022 Via Medica